S tvorbou posteru se dříve či později setká téměř každý. Jde o způsob, jak co nejpřehledněji a nejpoutavěji prezentovat výsledky svého projektu a své práce. Jeho tvorba má ovšem svá vlastní pravidla. Podívejte se, na co si dát při tvorbě postaru pozor a jak jej vytvořit tak, aby upoutal co největší publikum.    


Co je to poster a jaké jsou jeho výhody

Termín poster by se dal nejjednodušeji přeložit jako plakát. To by ale nebylo zcela přesné – není totiž plakát jako plakát. Poster neslouží k lákání na nejnovější film Marvelu, ale jako prezentace Vaší práce a jejích výsledků. 

Jaký je hlavní účel posteru?

Poster má především:

 • Upoutat pozornost
 • Přehledně prezentovat výsledky práce
 • Vyvolat diskusi

Postery, které shrnou a zobrazí diskutovanou práci, mají mnoho výhod. Mezi ty největší nejvýraznější patří to, že se dokážou stát opěrnou pomůckou při samotné prezentaci mluvčího. Díky tomu, že se připravují předem, zmenšují tak i stres ze samotného výstupu. Velkou výhodou je také fakt, že postery částečně nahrazují přítomnost prezentujícího – zásadní informace se zájemci dozví, i když prezentující není v dané chvíli k dispozici. 

Naopak, mezi jeho největší mínusy patří omezený prostor posteru, a tedy jen omezené množství informací, které může obsahovat.

Co musí poster obsahovat?

Pokud chceme, aby postery plně plnily svou funkci, musí splňovat daná pravidla. Mezi ty hlavní patří dodržení základní struktury posterů.
Bez čeho se poster neobejde, je nadpis. Pod ten spadá:

 • název,
 • jméno autora,
 • pracoviště,
 • místo prováděného výzkumu,
 • místo, kde je poster prezentován.

Dále se pokračuje úvodem. V úvodu je vhodné vysvětlit základní problematiku. Neměly by chybět ani cíle práce. Platí zde ovšem všeobecné pravidlo pro všechny úvody – měl by být stručný a výstižný. 

Další bod struktury je věnován materiálům a metodám. I kvůli omezenému prostoru posteru je dobré tyto záležitosti sdělit bodově, ideálně v podobě schématu.

V žádném posteru by v žádném případě neměly chybět výsledky. Pro celkový design posteru je ideální grafický formát, například grafy nebo krátké tabulky. 

V tomto bodě nastává čas na jednu z nejdůležitějších částí posteru – souhrn. Zde se prezentují závěry největší důležitosti a odpovědi na otázky, které byly položeny v úvodní části. Opět se kvituje stručnost a bodovost. 

Dostáváme se k závěru posteru. Poslední dvě části struktury jsou:

 • literatura, kde se zmíní nejdůležitější prameny,
 • podpory, kde se zmiňuje zdroj financování projektu.

Jak na poutavý design posteru

Poster je grafická záležitost. Je tedy nutné, aby byl designově poutavý a vkusný. Nicméně, v první řadě musí plnit svoji funkčnost – musí být tedy především snadno čitelný. 

Postery a design – jaké písmo použít?

Pro nadpis se dokonce doporučuje, aby byl snadno čitelný z 5-10 metrů (to odpovídá velikosti písma 70-80 bodů). Zbytek posteru již může být menším písmem, stále se ale doporučuje písmo o velikosti -16-18 bodů. To zaručí čitelnost posteru až z dálky dvou metrů.

Výběr písma je celkově důležitý, i pokud pomineme jeho samotnou velikost. Mluvíte teď o dvou hlavních typech písma – patkovém a nepatkovém. Nepatkové písmo je dobré pro nadpisy, patkové písmo je vhodné především pro běžný text – díky patkám lépe vede oko po řádku a čtenář se v řádcích méně ztrácí. 

Postery a design – obecné zásady

Jak je již jasné z předchozí části o struktuře, postery nejsou o dlouhých textech. Spíše naopak – čím méně textu, tím lépe.

Dlouhé texty jsou nahrazeny:

 • odrážkami, hesly,
 • schématy, grafy a obrázky.

U tvorby posterů je důležité myslet na čtenáře a na to, jak mu co nejvíce usnadnit porozumění posteru. Mezi hlavní pomůcky patří zvýraznění nejdůležitějších částí – tedy, to, čeho chcete, aby si čtenář všiml, by mělo být nejvíce vidět.

Zvýraznit text lze několika způsoby:

 • tučným písmem
 • kurzívou
 • barvou
 • změnou písma
 • podržením

Postery lze vytvářet v mnoha různých formátech. Mezi ty nejčastější patří ale A2, A1 a A0.